Bespreken behandelwensen met uw huisarts – Huisartsenpraktijk Eikstraat – Heerlen
Header afbeelding
Eikstraat 125 6413 RT Heerlen Tel:045-5213937

Bespreken behandelwensen met uw huisarts

Het is heel belangrijk om behandelwensen of niet-behandelwensen met uw arts (huisarts, specialist) en uw naasten te bespreken. Vaak wordt er pas over gesproken op het moment dat zich een acute situatie voordoet; beter is het om er op tijd met elkaar over in gesprek te gaan.

Bij een behandelverbod schrijft u op onder welke omstandigheden u geen medische handelingen wilt. In een euthanasieverklaring beschrijft u wanneer u zou willen dat een arts euthanasie bij u uitvoert. Dat is wanneer er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Mocht u uitgesproken ideeën hebben om bijvoorbeeld niet gereanimeerd te willen worden, vanwege uw leeftijd of vanwege uw gezondheidstoestand, adviseren wij u dit niet alleen te bespreken met uw familie en hulpverleners, maar ook schriftelijk vast te leggen. In een niet-reanimeren verklaring schrijft u op dat u geen reanimatie wilt bij een hartstilstand. U kunt ook een metalen penning dragen waar dit op staat.

Voor meer informatie over wilsverklaringen, zie : thuisarts.nl / wilsverklaring.pdf.

Hier kunt u lezen hoe u in bezit kan komen van een niet-reanimeren penning: patientenfederatie / niet-reanimeren penning

Meer informatie over het bespreken van behandelwensen leest u hieronder:

Mocht u vragen hebben, kunt u altijd met ons in gesprek hierover.