Klachtenregeling – Huisartsenpraktijk Eikstraat – Heerlen
Header afbeelding
Eikstraat 125 6413 RT Heerlen Tel:045-5213937

Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede eerst met uw huisarts!

Wanneer u ontevreden bent, waarderen wij het als u dit eerst met ons bespreekt. Dan kunnen wij proberen het samen op te lossen. Mocht dit niet lukken dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De functionaris zoekt samen met u naar een oplossing en kan bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De klachtenfunctionaris is te bereiken op telefoonnummer 088-0229100. Meer informatie kunt u vinden op: www.skge.nl.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.