Niet verschenen op een afspraak – Huisartsenpraktijk Eikstraat – Heerlen
Header afbeelding
Eikstraat 125 6413 RT Heerlen Tel:045-5213937

Niet verschenen op een afspraak

Het kan om verschillende redenen gebeuren dat uw afspraak niet door kan gaan.

Belt u dan de assistente minimaal drie uur voor het geplande consult en geef door dat u niet komt. Dan worden wij in de gelegenheid gesteld iemand anders op uw plek in te plannen.

Voor afspraken die langer duren (bijvoorbeeld een afspraak bij de praktijkondersteuner of een afspraak voor een chirurgische ingreep) geldt dat deze minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd moet worden.

Het komt helaas regelmatig voor dat patiënten niet aanwezig zijn op de afgesproken tijd. Hiermee gaat kostbare tijd verloren. Bij niet tijdig annuleren maken wij in uw medisch dossier een aantekening. Dit is voor alle medewerkers in de praktijk zichtbaar. Als u twee of meer keer per jaar niet verschijnt op de gemaakte afspraak of niet tijdig annuleert, zijn wij genoodzaakt de kosten bij u in rekening te brengen, conform landelijke richtlijnen van de LHV (Landelijke Huisartsenvereniging).

Wij hanteren hierbij de volgende tarieven:

Bij een enkel consult bij de huisarts of de assistente: €15,00
Bij een dubbel consult bij de huisarts: €25,00
Bij een chirurgische verrichting: €50,00
Bij een afspraak bij de praktijkondersteuner (POH): €25,00

Let op: deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u dus zelf te betalen!