Niet verschenen op een afspraak. – Huisartsenpraktijk Eikstraat – Heerlen
Header afbeelding
Eikstraat 125 6413 RT Heerlen Tel:045-5213937

Niet verschenen op een afspraak.

NIET VERSCHENEN OP EEN AFSPRAAK

Niet verschijnen bij de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente zonder af te bellen kan consequenties hebben. Om het aantal niet nagekomen afspraken terug te dringen hanteren wij, naar landelijke richtlijnen, een wegblijftarief voor patiënten die wegblijven van een afspraak zonder dat tijdig te melden.

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen betreffende een consult bij de huisarts?

Het kan gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval tenminste 3 uur van te voren en geef door dat u niet komt. Een andere patiënt kan dan worden ingepland.

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen betreffende een consult bij de praktijkondersteuner of doktersassistente?

Het betreft afspraken waar meestal 20, maar soms ook 30-40 minuten voor staan. Deze afspraken moeten minimaal 24 uur van tevoren afgezegd worden, dan kunnen wij misschien nog iemand anders inplannen. Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet verschijnt. Hiermee gaat veel tijd verloren. Immers met de komst is rekening gehouden!
Wij kunnen een rekening sturen bij niet verschijnen zonder bericht.

Wat gebeurt er wanneer u niet (tijdig) afzegt?

Bij niet opdagen zonder afzeggen krijgt u in uw medisch dossier een aantekening NVGB (Niet verschenen Geen Bericht). Dit is voor alle medewerkers in de praktijk zichtbaar. Als u na 2x in het jaar niet verschijnt op spreekuur of niet tijdig afbelt bij de assistente zijn wij gerechtigd deze afspraak bij u te declareren, conform landelijke richtlijnen (LHV, Landelijke Huisartsenvereniging).

Wij hanteren de volgende wegblijftarieven:

Bij een enkel consult bij huisarts of assistente:           €15,00
Bij een dubbel consult bij huisarts:                                €25,00
Bij een chirurgische verrichting:                                     €50,00
Bij controle of onderzoek bij de POH:                           €25,00

Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

Onverwachte crisissituaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij alle begrip voor.